Επιλογή Σελίδας

Ο υποτροπιάζων απλός έρπης εμφανίζεται κατά κύριο στην περιοχή των χειλέων αλλά και σε άλλες θέσεις, όπως ο ρινικός βλεννογόνος, η παρειά, η ιεροκοκκυγική χώρα, τα δάκτυλα των άκρων χειρών και διάφορα άλλα σημεία στον κορμό.

Πριν την εμφάνιση των φυσαλίδων προηγείται το αίσθημα κάυσου και ήπιου άλγους .

Οι φυσαλίδες σε 3-4 ημέρες εφελκιδοποιούνται και υποχωρούν εντός 8-9 ημερών χωρίς να καταλείπουν ουλή. Συνήθως οι υποτροπές κυμαίνονται από 3 έως 4 σε ετήσια βάση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

o τοπική ακυκλοβίρη
o Τοπικά αντισηπτικά
o Στις πρωτολοιμώξεις και σημαντικέ ή συχνές υποτροπές, συνιστάται η από του στόματος θεραπεία με χάπια για 6 περίπου μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο