Επιλογή Σελίδας

Όγκος ο οποίος αναπτύσσεται κάτω από το νύχι.

Καλοήθεις: 

 • Ογκίδια του Koenen
 • Υπωνυχίες εξοστώσεις
 • Γλομαγγειώματα
 • Μυξοειδείς ψευδοκύστεις
 • Μυρμηγκιές 
 • Πυογόνα κοκκιώματα 
 • ινώματα, 
 • χονδρώματα

 Κακοήθεις : 

 • μελάνωμα 
 • SCC (Ακανθοκυτταρικό) καρκίνωμα 
 • νόσος Bowen 
 • αιμαγγειοενδοθηλίωμα

Αντιμετώπιση στην κλινική μας:

Οι βλάβες αφαιρούνται χειρουργικά, με LASER ή σε συνδυασμό.

Αλλοιώσεις με κλινική εικόνα καλοήθειας, αφαιρούνται χειρουργικά εάν είναι συμπωματικές. Εάν είναι ασυμπτωματικές, παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλινικά, σε συνδυασμό με φωτογραφικό και δερματοσκοπικό υλικό. Ο αριθμός των εξετάσεων ανά έτος εξατομικεύεται ανάλογα με τη βλάβη. 

Αλλοιώσεις με κλινική εικόνα κακοήθειας, αφαιρούνται χειρουργικά και η βλάβη εξετάζεται ιστολογικά από έμπειρο παθολογοανατόμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο