Επιλογή Σελίδας

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (Basal Cell Carcinoma; BCC) ή αλλιώς, βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα κυττάρων, αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του δέρματος, αλλά και τον συχνότερο καρκίνο του ανθρωπίνου είδους.

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του δέρματος και αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα σε σύγκριση με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και το μελάνωμα. Επειδή εξαπλώνεται με αργό ρυθμό, η διάγνωση γίνεται συνήθως σε ενήλικες.

Τα αίτια εμφάνισης του βασικοκυτταρικού καρκινώματος είναι τα εξής:

•Η σημαντικότερη αιτία που φαίνεται να δημιουργεί το κατάλληλο «έδαφος» για ανάπτυξη βασικοκυτταρικού καρκινώματος είναι η μακρόχρονη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
•Οι τεχνικές μαυρίσματος (tanning beds & solarium), επίσης, δημιουργούν πολύ άσχημα προγνωστικά για την ανάπτυξη καρκινώματος των βασικών κυττάρων.
•Άλλος παράγοντας είναι η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία από προηγηθείσα ακτινοθεραπεία (π.χ. ακτίνες X).
•Η χρόνια έκθεση σε χημικά (π.χ. αρσενικό) αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα που μπορεί να συντελεί στην εμφάνιση καρκινώματος.
•Ανοιχτές πληγές που δεν επουλώνονται για καιρό, επιπλοκές από ουλές, (χρόνιες) δερματικές βλάβες (ακτινικές κερατώσεις, ομαλός λειχήνας, κ.α.) και παθήσεις (π.χ. λύκος, ψωρίαση, κ.α.), ακόμη και μολύνσεις, ανήκουν σε παράγοντες που μπορεί να αποτελέσουν «πηγή» ανάπτυξης καρκινώματος των βασικών κυττάρων.

Η ιατρική εξέταση περιλαμβάνει την κλινική αξιολόγηση της εικόνας του δέρματος, καθώς και δερματοσκόπηση.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να γίνει κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση μέσω βιοψίας δέρματος, κατά την οποία θα ληφθούν ξέσματα και επιχρίσματα από την επιφάνεια των βλαβών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο