Επιλογή Σελίδας

Στη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction), κάθε τριχοθυλάκιο λαμβάνεται μεμονωμένα από διαφορετικά – διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας.

Μπορούν να ληφθούν από 1000 μέχρι και 2500 μοσχεύματα σε ένα session εφόσον το επιτρέπει η δότρια περιοχή.

Αρχικά, τα μαλλιά της δότριας περιοχής κόβονται σε ύψος 2 με 3 χιλιοστά (πίσω και πλάγιο τμήμα της κεφαλής) και στη συνέχεια γίνεται μεταφορά και τοποθέτηση στη δέκτρια περιοχή.

Αποθεραπεία:

Επιστροφή στις κοινωνικές δραστηριότητες σε 7-15 ημέρες ανάλογα με το μέγεθος της μεταμόσχευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο