Επιλογή Σελίδας

Μεταμόσχευση Μαλλιών

Μεταμόσχευση Φρυδιών

Μεταμόσχευση Φρυδιών

Η μεταμόσχευση των φρυδιών, αποτελεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο της μεταμόσχευσης τριχών, με υψηλό επίπεδο δυσκολίας, λόγω των ανατομικών, μορφολογικών και αισθητικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής . Πραγματοποιείται με την τεχνική FUE ( βλέπε FUE μεταμόσχευση) και...

Τεχνική FUE

Τεχνική FUE

Στη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction), κάθε τριχοθυλάκιο λαμβάνεται μεμονωμένα από διαφορετικά - διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη ζώνη...

Μετάβαση στο περιεχόμενο