Επιλογή Σελίδας

Οι Αγγειακές Δυσπλασίες στο δέρμα είναι βλάβες φλεβικών και αρτηριακών υπερπλασιών.

Διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των αγγείων:

Τα φλεβικά αγγειώματα,τα σηραγγώδη αγγειώματα, οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο της αγγειοδυσπλασίας.

Θεραπεία:

Nd- YAG Laser
Laser Χρωστικής (Dye)
Χειρουργική εκτομή (+/- Εμβολισμός σε συνεργασία με ακτινολόγο όπου ενδύκνειται)
Συνδυασμός